Porady on-line


Pytanie

Opisz możliwie najdokładniej swój problem - przedstaw stan faktyczny i wskaż pytania, na które oczekujesz odpowiedzi.

Wycena

W odpowiedzi na zagadnienie prawne dokonam szybkiej wyceny porady. Przed wyceną mogę zadać kilka uzupełniających pytań, bądź poprosić o przedstawienie niezbędnych dokumentów.

Zlecenie porady

Po dokonaniu wyceny porady, oczekuję na Twoją akceptację oferty. Akceptacja jest równoznaczna z przyjęciem przeze mnie zlecenia.

Opinia prawna

W regulaminowym czasie przedstawię Ci opinię prawną dotyczącą przedstawionego problemu. W ramach danego zlecenia możesz zadać dodatkowe pytania w związku z przedstawioną opinią. Zlecenie trwa dopóki dane zagadnienie prawne nie zostanie Ci wyjaśnione w sposób kompleksowy.


Formualrz porad on-line