Prawo gospodarcze i prawo spółek


Prawo gospodarcze – Kancelaria zapewnia profesjonalną i kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców obejmującą m.in.:

  • bieżące doradztwo prawne, związane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
  • udzielanie porad i sporządzanie opinii prawnych;
  • udział w negocjacjach z kontrahentami;
  • sporządzanie i opiniowanie projektów umów i ich wykonywania;
  • dochodzenie należności od dłużników;
  • reprezentacja przed sądami powszechnymi, administracyjnymi oraz organami administracji publicznej.

Prawo spółek – Kancelaria świadczy także usługi w zakresie obsługi prawnej spółek cywilnych oraz spółek osobowych i kapitałowych prawa handlowego. Pomoc prawna obejmuje m.in.:

  • kwestie związane z zakładaniem spółek (sporządzanie umów, statutów, regulaminów, uchwał),
  • pomoc w zmianach organizacyjnych w związku z funkcjonowaniem spółki (zmiany treści umów, podwyższenie/obniżenie kapitału zakładowego, zmiany osobowe, likwidacja spółki),
  • rejestrację spółki oraz rejestrację zmian w KRS.