Prawo karne


Kancelaria specjalizuje się zarówno:
1) w obronie w sprawach karnych oraz w sprawach o wykroczenia; jak również
2) w reprezentacji pokrzywdzonych przestępstwami, także pod kątem doprowadzenia do naprawienia szkody, zasądzenia odszkodowania czy zadośćuczynienia, a także wymuszenia innych zachowań jak np. zakaz zbliżania.

Usługi świadczone są na każdym etapie postępowania- zarówno w postępowaniu przygotowawczym, jak również sądowym i wykonawczym.

Aby interesy oskarżonego/obwinionego/pokrzywdzonego były w profesjonalny sposób dopilnowane niezbędna jest pełna wiedza odnośnie stanu prawnego, stanu postępowania, komplet akt procesowych i uczestnictwo we wszystkich przesłuchaniach i czynnościach procesowych.

Profesjonalizm i indywidualne oraz ludzkie podejście do klienta Kancelarii gwarantuje wszystkie powyższe elementy.